Vi är en liten redovisningsbyrå som tillhandahåller kvalificerade tjänster inom redovisning, skatt och bolagsfrågor.

Redovisning

 

Vi hjälper er med er löpande redovisning. Ni får bra uppföljning och rapportering som hjälper er att följa och förstå hur er verksamhet mår ekonomiskt.

Bokslutsarbete

 

Vi planerar och genomför ert bokslutsarbete tillsammans med er. Arbetet utförs med fokus att det ska bli så bra som möjligt ur redovisnings- och skatteperspektiv. Arbetet utförs professionellt och i enlighet med aktuell normgivning.

Koncernredovisning

 

I vissa fall måste man upprätta koncernredovisning och koncernårsredovisning. Vi har lång erfarenhet av detta och ser till att detta utförs i enlighet med aktuell normgivning.

Årsredovisningarlinje_grön_gradient

Oavsett om vi gör den löpande redovisningen och bokslutet eller om ni gör detta själva, kan vi hjälpa er med att upprätta årsredovisningen. Kring årsredovisningens upprättande finns en hel del formkrav som kan vara svåra att ha kontroll på själv även om man upprättar det övriga själv. Vi säkerställer att handlingen upprättas på ett korrekt sätt.

Coachning & handledninglinje_grön_gradient

Vi är ert bollplank och mentor när ni har egen personal som utför ert redovisningsarbete. Det kan ofta vara bra att ha någon att fråga eller bolla sakfrågor med.

Redovisningscheflinje_grön_gradient

Har ni egen personal som sköter det löpande men behöver någon som säkerställer kvaliteten samt upprättar årsbokslut mm. Vi har lång erfarenhet av detta och ser till att redovisning och rapportering sköts på korrekt sätt.

Deklarationshjälplinje_röd_gradient

Vi hjälper båda juridiska personer och privatpersoner att upprätta inkomstdeklarationen som ska in varje år. Vi har lång erfarenhet av detta och är mycket väl insatt in de olika skatteregler som gäller.

Fåmansskattereglerna linje_röd_gradient

3:12-reglerna. Det finns ett mycket omfattande och ibland snårigt regelverk som reglerar skatterna för fåmansföretag och dess ägare. Vi lotsar er genom dessa regler och säkerställer att ni betalar rätt skatt, dvs så lite som möjligt enligt de regler som finns.

Bolagsbildningar och liknandelinje_röd_gradient

Behöver ni bilda ett aktiebolag? Eller göra ändringar i ert befintliga bolag? Vi hjälper er med att upprätta de handlingar som krävs och hjälper er med konsultationer kring bildandet och ändringarna. Vilken bolagsform är bäst för mig? Vad innebär de olika bolagsformerna skattemässigt? Osv!